• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Twijfel je om een coachingstraject aan te gaan vanwege de kosten?

Vergoedingen
Ik wil je erop attenderen dat er zorgverzekeraars zijn die coachingstrajecten vergoeden.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de opleider/werkgever tijd of geld vergoedt. Uit de praktijk blijkt dat het persoonlijk budget vaak wordt gebruikt voor coachingstrajecten

Via je zorgverzekeraar
Dankzij de diverse keurmerken waaraan De Koning Te Rijk voldoet worden de coachsessies en shiatsu massage behandelingen ( soms gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Informeer naar de mogelijkheden.

Via je werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker, in sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever naar mogelijkheden voor vergoeding van de coachsessies.

Via de belastingdienst**
Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het coachtraject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

** De kosten voor coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten