• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

PRIVACYVERKLARING VAN: De Koning Te Rijk, Groningen.

Groningen 23-05-2018.

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Koning Te Rijk.

verwerkt van haar cliënten.

 

Indien je Cliënt wordt van , De Koning Te Rijk of om een andere reden persoonsgegevens aan

De Koning Te Rijk verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn

met deze Privacyverklaring te verwerken.

 

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Koning Te Rijk, Tellegenstraat 3, Tel: 06-14873598, KvK 01144362.

De salon is bereikbaar via info@praktijkdekoningterijk.nl, praktijkdekoningterijk@gmail.com of 06-14873598.

 

2. Welke gegevens verwerkt De Koning Te Rijk en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens (eventueel postadres)

c) telefoonnummer, e-mailadres

d) gezondheidsgegevens via intake gesprek.

 

2.2 De Koning Te Rijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de

volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken

en de eventuele wijziging/annulering daarvan

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen

van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van De Koning Te Rijk.

c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze

te monitoren.

2.3 De Online agenda, via website of via boekingsbureau TREATWELL

a) De Koning Te Rijk is verantwoordelijk voor boekingen binnengekomen via de boekings-widget op de website van De Koning Te Rijk. (www.praktijkdekoningterijk.nl) Deze Boekingen worden gedaan door cliënten van De Koning Te Rijk zelf of door de eigenaresse van De Koning Te Rijk.

b) TREATWELL is verantwoordelijk voor boekingen die zijn gemaakt via de website van TREATWELL (https://www.treatwell.nl)

c) TREATWELL heeft een eigen Privacy en cookie policy: https://www.treatwell.nl/info/privacy-policy/

2.4: De Koning Te rijk heeft een verwerkersovereenkomst met Moneybird afgesloten

*Moneybird is het boekhouding programma van De Koning Te Rijk, hieruit worden ook de facturen verstuurd waar naam, adres en geboorte datum op staat

 

E-mail berichtgeving:

De Koning Te Rijk gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met

informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen.

Op het moment dat De Koning Te Rijk besluit voor het eerst een nieuwsbrief te gaan uitsturen zal De Koninng Te Rijk haar cliënten informeren en specifiek toestemming hiervoor vragen.

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

 

Website

De website van De koning Te Rijk plaatst geen cookies op de apparaten van de bezoekers.

 

3. Bewaartermijnen

De Koning Te Rijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens (max 20 jaar) tot het moment dat jij verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft De Koning Te Rijk passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt De Koning Te Rijk gebruik van

diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft De Koning Te Rijk

een verwerkers-overeenkomst en/of zal deze uiterlijk met ingang van de nieuwe pricacywet (25

mei 2018) tot stand zijn gekomen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van De Koning Te Rijk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Koning Te Rijk zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als

bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Koning Te Rijk je persoonsgegevens

verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit

Persoonsgegevens.

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht

aan eigenaresse van De Koning Te Rijk via info@praktijkdekoningterijk.nl , praktijkdekoningterijk@gmail.com, 06-14873598

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

Jannet Veenbaas

Eigenaresse van De Koning Te rijk te Groningen.